21. stu. 2023.

Život u dugu

Što su eBlokade i eOvrhe?

e-Blokade

Usluga e-Blokade namijenjena je ovršenim građanima i omogućava brz i jednostavan pristup svim bitnim informacijama o njihovim neizvršenim osnovama za plaćanje putem interneta, besplatno i bez potrebe dolaska u FININE poslovnice.

Usluga e-Blokade omogućava besplatan uvid i preuzimanje:

 • Očevidnika neizvršenih osnova za plaćanje,
 • slike dokumenta osnova za plaćanje,
 • specifikacije izvršenja osnova za plaćanje,
 • podatka o redoslijedu osnove za plaćanje i iznosu nepodmirenih obveza evidentiranih prije te osnove za plaćanje i
 • dokumenata iz sustava jednostavnog postupka stečaja potrošača

I najvažnije, putem servisa e-Blokade možete besplatno otvoriti ili zatvoriti zaštićeni račun.

Sustav e-Blokade namijenjen je građanima koji na njemu mogu dobiti sve informacije o tome tko ih je ovršio, stanje i strukturu duga, a dostupne su i ovršne isprava koje su osnova za pokretanje ovrhe. U sustavu e-Blokade jedino nema informacija o ovrhama koje su isknjižene, ali to je tema za neki drugi blog…

 

Što je moguće napraviti putem sustave e-blokade?

Moramo pohvaliti FINU, na YouTube su detaljne upute za korištenje sustava e-Blokade, a u nastavku ćemo objasniti korak po korak.

Na slici možete vidjeti kako izgleda izbornik jednom kada ste se uspjeli prijaviti u sustav e-Građani i pronaći gdje su e-Blokade, u Katalogu usluga pod Financije i porezi.

U izborniku se prve četiri mogućnosti poslije naslovnice odnose na osnove za plaćanje i njihov redoslijed. Osnove za plaćanje su zapravo ovrhe, ali ih FINA iz nepoznatih razloga ne zove tim imenom. O ovrhama ste više čitali u našem blogu Ovrhe i blokade, tamo smo malo dotakli i temu e-Blokada i e-Ovrha.

Ako u izborniku otvorite Očevidnik neizvršenih osnova za plaćanje, koji FINA zove ONOP-SN, ovo SN znači „specifikacija naplate“, ako kliknete na „Preuzmi dokument“, dobit ćete popis svih aktivnih ovrha.

Taj popis je zapravo Očevidnik, a izgleda ovako:

Ako ste sretnik koji nije blokiran, tu su sve brojke „nula“, a ako je račun blokiran, svaki vjerovnik po redoslijedu naplate ima svoju ovakvu tablicu u kojem se vidi koliki je bio početni iznos duga, koliko se naplatilo do sada, koliko je iz nekog razloga obustavljeno i koliko je preostalo za naplatu. Za svaku od tih stavki je vidljiva specifikacija naknada, troškova, kamata i glavnice.

Da se malo vratimo na to što znači „obustavljeno“. Najčešći razlog za obustavljanje ovrhe nažalost nije taj da vam je vjerovnik oprostio dug, taj razlog je moguć ali malo vjerojatan. Najčešći razlog su mjere Vlade RH za rješavanje problema blokiranih građana koje su stupile na snagu 4.8.2018. godine. Njima se ograničava se trajanje ovrhe na novčanim sredstvima – nakon proteka 3 godine, uz uvjet da posljednjih 6 mjeseci nije bilo nikakve naplate tražbine – automatski prestaje provedba ovrhe na novčanim sredstvima. Međutim, dug ne prestaje – prestaje ovrha jer je postala nemoguća – vjerojatnost da bi se vjerovnik namirio nakon 3 godine po osnovi po kojoj nije bilo naplate 6 mjeseci manja je od 1%. Tu često kod građana dolazi do zabune jer takve ovrhe prelaze na drugi izvještaj, tzv. Obrazac NIO jer se radi o neizvršenim obvezama za plaćanje. Osim toga, ideja zakonodavca je bila da se promijeni način naplate naknade – predujmljivanjem troškova uz davanje podataka o blokadi – i na taj način utječe na racionalnije pokretanje ovrhe na novčanim sredstvima što u konačnici znači manji ukupni trošak ovrhe koji snosi ovršenik.

Sljedeći naslov u izborniku je Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje gdje imate mogućnost pregleda prema identifikatoru ovrhovoditelja i broju osnove za plaćanje i to u obje uloge, možete biti i ovrhovoditelj i ovršenik.

Kod Podatka o redoslijedu osnove za plaćanje možete na isti način vidjeti redoslijed osnove za plaćanje što zapravo znači redoslijed naplate pojedine ovrhe.

Ako kliknete na Osnove za plaćanje, za svaku osnovu možete vidjeti njenu sliku, a to je dokument koji je osnova za pokretanje ovrhe – sudsko rješenje, zadužnica, javnobilježničko rješenje temeljem ovršne isprave…

Sve do sada odnosilo se na Očevidnik, njegovu specifikaciju i ovršne isprave, a sljedeći naslov, Otvaranje/zatvaranje zaštićenog računa vjerojatno je najkorisniji za građane jer im omogućava otvaranje (i zatvaranje koje je sigurno sretnija opcija) bez potrebe odlaska u FINU.

Kada ste odabrali Otvaranje zaštićenog računa morate popuniti Obavijest o primanjima i naknadama ovršenika izuzetim od ovrhe. Popunjavate vaše osobne podatke, broj računa na koji primate redovna primanja i podatke o poslodavcu koji uplaćuje ta redovna primanja (ako ste u mirovini onda je to HZMO). Zatim treba navesti sva primanja koja su izuzeta od ovrhe kako bi ih poslodavac mogao uplaćivati na zaštićeni račun, više o tome smo pisali u našem blogu Zaštićeni račun – najčešća pitanja. Na kraju samog obrasca su detaljne upute kako se popunjava.
Uz popunjenu Obavijest obavezno priložite potrebnu dokumentaciju (npr. ako se radi o drugom dohotku kao jedinom stalnom novčanom primanju, trebate dostaviti i potvrdu o visini dohotka i primitka koju izdaje Porezna uprava – i taj dokument možete zatražiti putem e-Građana).
Ako još nemate ovrhu, a želite otvoriti zaštićeni račun, uz Obavijest trebate predati presliku osnove za plaćanje iz koje je vidljivo da ste ovršenik po toj osnovi, znači prijedlog za ovrhu koji ste dobili na kućnu adresu, a ovrha još nije aktivna.
Ako već imate otvoren zaštićeni račun, a trebate prijaviti novo zaštićeno primanje, za isto trebate predati novu Obavijest kako bi Vam se i novo zaštićeno primanje izuzelo od ovrhe. O svakoj promjeni podataka iz prethodno dostavljene Obavijesti dužni ste obavijestiti Finu dostavom nove Obavijesti (npr. u slučaju promjene poslodavca, u slučaju promjene banke…).
Postupanje u posebnim slučajevima kada su Vam novčana sredstva:

 • zaplijenjena na računu, a izuzeta su od ovrhe (nisu još prenesena na račun ovrhovoditelja) ili
 • uplaćena na Vaš redovan račun, a izuzeta su od ovrhe i želite da se prenesu na zaštićeni račun

Potrebno je da uz Obavijest predate Potvrdu uplatitelja o uplati i iznosu sredstava izuzetih od ovrhe / na kojima je ovrha ograničena sukladno odredbama Ovršnog zakona (Ovdje).
Ako niste u mogućnosti, Obavijest ne trebate potpisati (tj. u mogućnosti ste potpisati Obavijest, ali niste u mogućnosti isprintati ili skenirati), ali obavezno upišite svoje ime i prezime.
Na kraju predajete popunjeni obrazac Obavijesti na način da odaberete dokument koji ste skinuli na vaše računalo i popunili (download) i učitajte ga u sustav e-Građana (upload).

Zadnja mogućnost u izborniku je Jednostavni postupak stečaja potrošača, o tome smo više pisali u našem blogu Stečaj potrošača, postupci, savjeti & iskustva. Ovdje ćemo samo napomenuti da putem sustava e-Građani možete pretraživati tri opcije:

 • Poziv potrošaču na dostavu očitovanja za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača
 • Poziv potrošaču na dostavu adrese za primanje pismena
 • Prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača

 

Kako provjeriti imate li ovrhu putem sustava e-Blokade?

Jednostavno, kao što smo rekli kod objašnjenja mogućih usluga u sustavu, ako niste blokirani npr. Očevidnik će imati sve vrijednosti „nula“, a osnova za plaćanje neće biti. Kada se ulogirate u e-Građane, brzo će vam biti jasno imate li ovrhu ili ne…

 

e-Ovrhe

Vjerovnici mogu ovrhu pokrenuti i digitalno. Tome služi sustav e-Ovrhe na kojem se upisuju podaci o ovršeniku i uploada dokumentacija koja je tzv. osnova za plaćanje (zadužnica, sudsko rješenje, vjerodostojna isprava npr. račun itd.).

 

Što je moguće napraviti putem sustava e-Ovrhe?

Postupak je prilično intuitivan, uvjet je da ste ovlaštena osoba pravne osobe u čije ime pokrećete ovrhu, a ovrhu možete pokrenuti i kao fizička osoba.

Prvo se traže podaci o ovrhovoditelju, zatim morate popuniti podatke o zakonskom zastupniku ili dokazati da ste punomoćnik ovrhovoditelja, a u sljedećem koraku popunjavate podatke o ovršeniku, uploadate dokumentaciju koja je podloga za pokretanja ovrhe, tzv. vjerodostojne isprave, morate definirati na čemu pokrećete ovrhu (obično na transakcijskim računima) i predajete prijedlog.

Ako cijeli postupak radite „pješice“ odnosno predajete dokumentaciju u FINI fizički, tada prvo trebate uplatiti predujam troškova, odnijeti u FINU ovršnu ispravu (zadužnicu ili drugu vjerodostojnu ispravu) i popuniti obrazac pod imenom Zahtjev za izravnu naplatu.

 

Dokumenti potrebni za pokretanje ovrhe

Sustav će vas voditi kroz cijeli postupak i upozoriti koji dokument je potreban u kojem trenutku, znači svakako pripremite vjerodostojne isprave (to ste već naučili što znači) kako ne bi zapeli na pola procesa i morali se ponovo prijavljivati u sustav e-Građani. Nećemo u detalje, ovaj blog je ipak namijenjen onima koji imaju problem s ovrhama, vjerovnici su naučili kako pokrenuti ovrhu.

 

Izrada prijedloga za ovrhu – proces

Cijeli sustav e-Ovrha zamišljen je da štedi vrijeme ovrhovoditeljima koji imaju veliki broj predmeta za ovrhu, u video materijalu kojim se sustav promovira spominju se „prednosti za odvjetnike“, ali sigurno je i malim poslovnim subjektima kojima se povremeno pojavi želja za prisilnom naplatom lakše ovrhu pokrenuti digitalno…

Još malo zanimljivosti o funkcioniranju sustava:

 • U skladu s Ovršnim zakonom i Pravilnikom o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku s danom 15. rujna 2021. uspostavljen je aplikativni sustav za podnošenje prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave općinskim sudovima.
 • Omogućeno je podnošenje prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave putem aplikativnog sustava na propisanom, standardiziranom elektroničkom obrascu u strojno čitljivom obliku, zatim praćenje statusa predmeta, pribavljanje potvrda o pravomoćnosti i ovršnosti rješenja o ovrsi te slanje rješenja o ovrsi na provedbu Financijskoj agenciji.
 • Podnošenjem prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave na naprijed opisani način, predmet se od strane općinskih sudova automatski povjerava u rad javnim bilježnicima kao povjerenicima suda ravnomjerno, po abecednom redu njihovih prezimena, prema pravilima o službenom području i sjedištu javnih bilježnika.

Veliki ovrhovoditelji u sustav se mogu prijavljivati putem tzv. API za velike ovrhovoditelje, što znači da se njihova aplikativna podrška zapravo “spaja” sa sustavom e-Ovrhe.