Osnovani s 
ciljem pomaganja građanima

Financijski isključene građane vraćamo u život, pomažemo im u stavljanju financijske situacije pod kontrolu i upravljanju osobnim financijama

ZAŠTO UDRUGA PADOBRAN?

Udrugu Padobran odlučili smo osnovati nakon dugogodišnjeg iskustva u radu s građanima u financijskim poteškoćama.

Padobran je udruga za financijsku inkluziju, što znači da financijski isključene građane vraćamo „u život“, pomažemo im u stavljanju financijske situacije pod kontrolu i upravljanju osobnim financijama.

Naš tim se sastoji od iskusnih financijskih savjetnika koji su predani svom poslu i koji u svakoj individualnoj situaciji nastoje pronaći optimalno rješenje. Ohrabreni stručnim znanjem, sigurno kročimo kroz svijet financija i birokracije kako bismo klijentima pružili priliku za izlazak iz financijskih poteškoća.

DJELATNOSTI UDRUGE

Radi ostvarenja ciljeva, Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:

 • organizirati savjetovanja, predavanja, seminare, simpozije i javne tribine radi jačanja društvene svijesti o potrebi financijskog obrazovanja, organizirati stručne skupove i edukacije za građane, poslodavce, jedinice lokalne i područne, (regionalne) uprave i samouprave i ostale ciljne skupine
 • sudjelovati u izradi programa i projekata organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i područne, (regionalne) uprave i samouprave, državnih tijela, domaćih i međunarodnih organizacija kojima je cilj bolje razumijevanje financijskih transakcija i poslovanja
 • izrađivati programe praćenja i vrednovanja programa i projekata Udruge
 • organizirati sve oblike međunarodne suradnje, povezivanja i razmjene s drugim nacionalnim i međunarodnim organizacijama u profitnom i neprofitnom sektoru radi pobuđivanja i promicanja zanimanja za ciljeve Udruge,
 • izdavati publikacije iz područja djelatnosti Udruge, održavati priredbe, izložbe i slična događanja iz područja financija, te surađivati sa radijskim i televizijskim kućama i ostalim medijima u cilju širenja ciljeva promicanja ciljeva Udruge,
 • ostvarivati stručnu i znanstvenu suradnju s drugim istovrsnim ili stručnim organizacijama u zemlji i inozemstvu,
 • informirati javnost o djelovanju Udruge.
 • pružati pravnu pomoć i zaštitu potrošača kao korisnika financijskih proizvoda i usluga
 • inicirati izmjene i dopune postojećih propisa i davati prijedloge za donošenje novih, posebno u području zaštite potrošača odnosno korisnika financijskih proizvoda i usluga , prisilne naplate, potrošačkog kreditiranja, financijske pismenosti i sl
 • aktivnosti na mrežnoj stranici društva i prisutnost na društvenim mrežama
 • provoditi primijenjena i znanstvena istraživanja

SAVJETOVANJE O DUGU

Europska komisija putem Agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (Chafea – Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency) raspisala je krajem 2019. godine natječaj za proširenje dostupnosti i povećanje kvalitete usluga savjetovanja o dugu odnosno „debt advicea“ za europska kućanstva. Natječaj proizlazi iz više strateških dokumenata, programa, akcijskih planova i dva velika istraživanja (2008 i 2012-2013) kojima je utvrđeno:

1.
” Da je sučeljavanje s prezaduženošću kućanstava dugoročni zadatak koji korespondira s osnovnim potrebama kućanstava. Rješavanje problema nije bitno samo sa socijalnog aspekta, nego i ekonomskog. Ono će omogućiti osobama koje su trenutno isključene iz ekonomskog života uslijed prezaduženosti da doprinose rastu na europskoj razini. “

2.
” Savjetovanje o dugu („Debt advice“) je pomoć koju pružaju neovisni stručnjaci prezaduženim ili potecijalno prezaduženim kućanstvima s ciljem pronalaska najboljeg mogućeg načina izlaza iz situacije prezaduženosti. Može uključivati pružanje informacija, planiranje i uravnoteživanje budžeta, pomoć u procesu zaključivanja nagodbi s vjerovnicima, pregovore s kreditorima i upravljanje računima. “

Osim toga, zaključak je da individualno (i proaktivno) savjetovanje o dugu predstavlja jedan od najučinkovitijih načina za adresiranje problema prezaduženosti. Savjetovanje je primarno fokusirano na dužnika odnosno mogućnost otplate duga na način koji im omogućava dostojanstven život, ali je i u interesu vjerovnika kojima osigurava da će se dug otplatiti u realnom roku i iznosu.
Učlani se

Zatražite pomoć

Učlanite se u udrugu i iskoristite sve pogodnosti

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.