fbpx

SKOK IZ DUGA

Organizacija edukacija za zaposlenike FINE na 6 lokacija u RH (Zagreb, Split, Osijek, Rijeka, Pula, Čakovec).

Uspostavljanje suradnje s lokalnim organizacijama civilnog društva.

Povećavanje dostupnosti usluga savjetovanja o dugu građanima.

Edukacija je zamišljena kao predstavljanje svih dionika na tržištu duga i sagledavanje problema prezaduženosti iz različitih perspektiva kako bi se problem što objektivnije sagledao.

Partneri u projektu:

Unija potrošača Hrvatske “UPH” – osnovana je 2019. spajanjem dvaju saveza koji su djelovali na nacionalnoj i međunarodnoj razini. UPH djeluje na području ljudskih prava i okuplja 15 udruga za zaštitu potrošača iz cijele RH.

Padobran, udruga za financijsku inkluziju – financijski isključene građane vraćamo „u život“, pomažemo im u stavljanju financijske situacije pod kontrolu i upravljanju osobnim financijama.

BE-ON savjetovanje d.o.o. – društvo za financijsko savjetovanje i kreditno posredovanje, specijalizirano za restrukturiranje blokiranih građana u suvlasništvu Feelsgood Social Impact fonda.

Europska komisija putem Agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu raspisala je krajem 2019. godine poziv (CHAFEA/2019/CP/02) za proširenje dostupnosti i povećanje kvalitete usluga savjetovanja o dugu za europska kućanstva.

Poziv proizlazi iz više strateških dokumenata, programa, akcijskih planova (Akcijski plan za fin. usluge namijenjene potrošačima COM/2017/0139) i dva velika istraživanja (2008 i 2012-2013) kojima je utvrđeno da rješavanje problema nije bitno samo sa socijalnog aspekta, nego i ekonomskog.

Ono će omogućiti osobama koje su trenutno isključene iz ekonomskog života uslijed prezaduženosti da doprinose rastu na europskoj razini.

MODUL 1: Predstavljanje projekta Skok iz duga
Predavači: Igor Škrgatić, voditelj projekta / Igor Vujović, koordinator projekta
Kick off of the project. Presentation of partners in the project – Croatian Alliance of Consumers, Padobran, BeOn. Summary. Project goals. Cooperation with FINA. Introduction to debt advice. Consumer protection in financial services.
Započnite projekt. Predstavljanje partnera na projektu – Hrvatski savez potrošača, Padobran, BeOn. Sažetak. Ciljevi projekta. Suradnja s FINA-om. Uvod u savjetovanje o dugu. Zaštita potrošača u financijskim uslugama.

MODUL 2: Bankarstvo
Predavač: Ivan Hrvoje Maljković, Hrvatska udruga banaka
Presentation of Croatian Banking Association. History of banking in Croatia. Banking business. Bank’s balance sheet. Loans and economic growth. Loan approval process. Interest rates. Why do central banks raise interest rates? Financial literacy.
Prezentacija Hrvatske udruge banaka. Povijest bankarstva u Hrvatskoj. Bankarski poslovi. Bilanca stanja banke. Krediti i gospodarski rast. Proces odobravanja kredita. Kamatne stope. Zašto središnje banke podižu kamatne stope? Financijska pismenost.

MODUL 3: Agencije za otkup potraživanja
Predavač: Ivan Gjurović, EOS Matrix
Tko su agencije za otkup i naplatu potraživanja? Primjer: EOS Matrix. Promjena financija na bolje. Kako? Prijenos potraživanja. Proces naplate duga. Moguća rješenja za dužnika. Savjetnici u naplati potraživanja.

MODUL 4: Pravni okvir
Predavač: Hrvoje Škalić, odvjetnik za građansko pravo
Ovrhe – vrste i postupak. Uloga FINE. Sudski postupak nakon FINA-e. Ustupanje tražbine. Bitni aspekti izvanparničnog i sudskog postupka. Kredit i ovrha.

MODUL 5: Zaštita potrošača
Predavač: Igor Vujović, Unija potrošača Hrvatske
Svi smo mi potrošači. Zaštita potrošača. Osnovna prava potrošača. 10 prava potrošača u EU. Zaštita potrošača u Hrvatskoj. Nositelji zaštite potrošača. Zadaće zaštite potrošača u Hrvatskoj. Unija potrošača Hrvatske. Zakon o zaštiti potrošača.

MODULE 6: Osobne financije
Predavač: Zrinka Gregov, VERN
Uvod – kućni budžet. Financijski ciljevi. Potrošačke navike. Spirala bogatstva i spirala siromaštva. Prihodi i rashodi. Imovina i obveze. Planiranje ubrzane otplate dugova. Plan štednje za postizanje financijskih ciljeva. Konačni kućni budžet. Zaključak.

MODUL 7: Prezaduženost
Predavač: Igor Škrgatić, “Parachute” Association
Definicija prezaduženosti. Financijalizacija. Životni ciklus. Čimbenici, pokazatelji i uzroci prezaduženosti. Savjetovanje o dugu. Faze ulaska u prezaduženost. Izlazak iz prezaduženosti. Elementi financijske sposobnosti. Primjeri dobre prakse u EU. Pregled. Zaključak.

MODUL 8: Prisilna naplata
Predavač: Sandra Cindrić, FINA
Pravna osnova. Prijedlog za ovrhu. E-Izvršenje. Ovrha – obrada u FINA-i. Uspješno izvršeno plaćanje. Ovrha na novčanim sredstvima. Ovrha na nekretnini.

Učlanite se u udrugu i iskoristite sve pogodnosti

Klikom na „pošalji“ potvrđujem da prihvaćam članstvo u „Padobran“ Udruga za financijsku inkluziju, kao i odredbe važećeg Statuta objavljenog na mrežnim stranicama Udruge.

Učlanite se u udrugu i iskoristite sve pogodnosti

Klikom na „pošalji“ potvrđujem da prihvaćam članstvo u „Padobran“ Udruga za financijsku inkluziju, kao i odredbe važećeg Statuta objavljenog na mrežnim stranicama Udruge.