O projektu

"PEPPI" - Provision of an European Platform for the Prevention of Over-Indebtedness by the Increase of Accessibility and the Improvement of Effectiveness of Debt Advice for Citizens in Croatia“ (PEPPI-HR/ project no. 101055549)

Projekt je dio je Programa jedinstvenog tržišta (Single Market Programme) namijenjenog potrošačima Europske komisije. U hrvatskom prijevodu naziv projekta je: „Stvaranje europske platforme za prevenciju prezaduženosti povećanjem dostupnosti i učinkovitosti savjetovanja o dugu za građane“.

Više o projektu

Upoznajte naš tim stručnjaka

Igor Škrgatić

Financijski savjetnik

Predsjednik udruge “Padobran” i nacionalni koordinator aktivnosti u projektu za Republiku Hrvatsku.

Dieter Korczak

Financijski savjetnik

Doktor Dieter jedan je od vodećih znanstvenih autoriteta za problematiku prezaduženosti u EU.

Ciljevi projekta

Radi ostvarenja cilja udruga obavlja sljedeće djelatnosti

Povećati dostupnost usluga savjetovanja o dugu potrošačima u EU iz 13 zemalja: Mađarska, Italija, Španjolska, Slovačka, Slovenija, Grčka, Cipar, Latvija, Bugarska, Hrvatska, Litva, Malta i Rumunjska.
Poboljšati operativnu učinkovitost struktura za pružanje usluga savjetovanja o dugu potrošačima u EU stvaranjem ili jačanjem posebnih mreža stručnjaka, tehničara i savjetnika. Na ovaj način 13 nacionalnih organizacija za savjetovanje o dugu - dobit će pristup materijalima za obuku koji će poboljšati kvalitetu njihova rada i moći će se obratiti europskim stručnjacima koji imaju potrebno iskustvo i znanje.
Potrošači korisnici usluga 13 nacionalnih organizacija za savjetovanje o dugu - kroz ovaj projekt moći će pružiti višu kvalitetu savjeta o dugu, što zauzvrat može pomoći u poboljšanju kvalitete života potrošača.

Europske organizacije za savjetovanje o dugu - zajednica će omogućiti profesionalcima iz cijele EU da komuniciraju i tako se povezuju, dijele znanje na transnacionalni način.

Dodatni ciljevi projekta

Istraživanja

Jačanje i širenje mreže stručnjaka

 1. Uspostavom i održavanjem europske mreže zainteresiranih dionika, koja se sastoji od vladinih dužnosnika, nevladinih organizacija, stručnjaka za savjetovanje o dugovima, financijskog sektora, vjerovnika i predstavnika potrošača.
 2. Mreža će omogućiti pristup mentorstvu i smjernicama za uspostavu modela najbolje prakse za savjetovanje o dugu.
 3. Mreža će zajednički osmisliti informativne kampanje i kampanje podizanja svijesti za svaku zemlju u kojoj će sudjelovati u skladu s njihovim potrebama i zrelošću njihovih usluga savjetovanja o dugu.

Mreža stručnjaka će:

 1. Razvijati nastavne materijale za akademiju,
 2. Pisanje (ne)službenih radova i članaka za web stranicu,
 3. Obučiti procjenu usluga savjetovanja o dugu,
 4. Sudjelovati na evaluacijskim sastancima

Istraživanje financijske zaštite potrošača i financijske pismenost

 1. istraživanje usmjereno na podršku uslugama savjetovanja o dugu u području financijske zaštite potrošača utvrđivanjem višedimenzionalnog utjecaja čimbenika na financijsko stanje potrošača u odabranih 13 zemalja i procjenom njihovog utjecaja na kvalitetu života i nejednakost u prihodima,
 2. istraživanje je temelj za ažuriranje usluga savjetovanja o dugu na terenu i osiguranje da se njihove usluge temelje na dokazima što je više moguće,
 3. istraživanje je alat za razvoj usluge savjetovanja o dugu,
 4. ovaj će projekt sam pratiti razvoj istraživanja i prenijeti važnost informiranja i ažuriranja na 13 država članica koje sudjeluju,
 5. istraživanje će se koristiti za izradu alata za zaštitu potrošača u teškim financijskim situacijama.

Dodatni ciljevi

Na čemu projekt aktivno radi

Razvoj platforme

Razvoj platforme obuhvaća:

 • Sve zemlje sudionice imat će pristup istim materijalima, iskustvima zemalja koje imaju razvijenu uslugu i mentorstvo drugih stručnjaka (mrežni sastanci, peer-to-peer sastanci, Akademija i web seminari),
 • Platforma znanja obučavat će organizacije za savjetovanje o dugu u raznim zemljama EU-a u pružanju savjeta o najboljoj praksi svojim građanima,
 • Pružanje informacija, videa i seminara o ključnoj ulozi savjetovanja o dugu,
 • prikupiti kvantitativne statistike iz online analize aktivnosti, izvješćivanja o prometu, korištenih alata, pročitanih materijala, preuzimanja,
 • kontaktne točke za svaku zemlju bit će dostupne putem online platforme.

Platforma znanja

Platforma znanja:

 • pružit će znanstvenoj zajednici i zajednici praktičara sve alate, izvore informacija i smjernice koje su im potrebne za učinkovitu uslugu savjetovanja o dugu,
 • bit će tehnička mreža za mrežu država članica sudionica u kojoj se uspostavljaju kontaktne točke – za razmjenu znanja i iskustava, sparing, komunikaciju, ažuriranje zakonodavstva i političkog rada u području, planiranje, olakšavanje i dovršetak sastanaka i događaja itd.,
 • stvorit će pristup znanju i obuci o savjetovanju o dugu za zemlje u kojima savjetovanje o dugu nije prisutno ili u kojima trenutne usluge nedostaju,
 • članovi mogu biti uključeni u kontinuirani profesionalni razvoj (CPD),
 • pristup obrazovanju, osposobljavanju i praktičnim tečajevima koje su razvili neki od gore spomenutih srednjoeuropskih dionika, npr. ASB/ Austrija, BAG-SB/ Njemačka, Cresus/ Francuska, GP Forschungsgruppe/ Njemačka, MABS/ Irska i NIBUD/ Nizozemska,
 • sadržaj tečaja bit će usmjeren na savjetnike za dug i druge zainteresirane aktere koji žele uspostaviti usluge savjetovanja o dugu u svojim zemljama,
 • za svaku zemlju obuka će se usredotočiti na to kako doći do rješenja duga unutar nacionalnog zakonodavnog okvira i okvira nesolventnosti.

Potrošačka web stranica

Potrošačka web stranica bit će:

 • usmjerena na povećanje financijske sposobnosti i otpornosti potrošača,
 • dat će informacije o tome kako i gdje kontaktirati službu za savjetovanje o dugu u svojoj zemlji,
 • potrošači će imati pristup alatima za samopomoć uključujući smjernice o tome gdje pronaći pomoć ili gdje se žaliti, kao i informacije o njihovim pravima i pravima na web stranici,

Može se koristiti i kao alat za savjetnike za dug.