21. stu. 2023.

Život u dugu

Stečaj potrošača

Uvod

Pitanja oko stečaja potrošača su među najčešćim pitanjima naših klijenata. Zašto? Često se miješaju pojmovi jednostavnog stečaja potrošača i osobnog stečaja potrošača, razlike nisu jasne, sam postupak izgleda kompliciran, a nije niti jasno koje uvjete je potrebno zadovoljiti. U ovom blogu odgovorit ćemo na pitanja koja najčešće čujemo, kao i obično, razumljivim jezikom

 

Stečaj potrošača – razumijevanje

Definicija stečaja potrošača

Kao što smo rekli, definicija nije jedna nego dvije. Jednostavni stečaj potrošača namijenjen je građanima čija glavnica duga ne prelazi 20.000 kn, a neprekidno su u blokadi najmanje 3 (tri) godine. Dio je paketa zakona koji je stupio na snagu u kolovozu 2018. godine kako bi pomogao blokiranim građanima, a kao i uvijek kad vam država pomaže, dalo bi se raspravljati o uspješnosti…

Osobni stečaj potrošača postoji od 2016. godine, ali njegove izmjene i dopune dio su spomenutog paketa iz 2018. godine, opisuje ga Zakon o stečaju potrošača, uvjeti za njega su neprekidna blokada računa najmanje 90 dana i dospjele obveze u iznosu većem od 30.000 kn.

Izmjene i dopune Zakona o stečaju potrošača stupile su na snagu 1.4.2022. godine i donijele su neke bitne izmjene o kojima ćemo pisati dalje u tekstu, kod Opisa postupka.

Razlozi stečaja

Da citiramo: “Cilj ovog Zakona je poštenog potrošača osloboditi od obveza koje preostanu nakon unovčenja njegove imovine I raspodjele prikupljenih sredstava vjerovnicima (oslobođenje od preostalih obveza)“. Vaše poštenje neće nitko provjeravati (a i to je dosta sklisko područje), ono što je zakonodavac htio reći je da je zakon pisan za one koje je život ispljuskao, a ne u cilju da se zadužite do neslućenih visina, a onda vam sud sve oprosti. Ali, kao što smo rekli, vaše poštenje je teško provjeriti…

Razlike između stečaja potrošača, osobnog stečaja i osobnog bankrota

Pitanja koja često dobijamo i mi i Google su razlike između stečaja potrošača, osobnog stečaja i osobnog bankrota. Ukratko: nema ih. Postoji postupak koji se zove stečaj potrošača, a ostalo su različiti nazivi za istu stvar. Da ne kažemo sinonimi. Osim jednostavnog stečaja potrošača, ali to ste već naučili u prvom poglavlju.

 

“Kada razmotriti stečaj potrošača?”

Kada razmotriti stečaj potrošača? Na to pitanje nije lako odgovoriti, ali recimo ovako: kada reprogram, restrukturiranje, objedinjavanje obveza ili slične operacije nisu mogući, kada nemate imovine ili kada obveze višestruko premašuju vrijednost imovine. Odluka o stečaju potrošača je na vama, ali ipak ga gledajte kao zadnju stanicu, kada ste već isprobali sve opcije i ne vidite izlaz iz situacije.

Ako imate imovine u vlasništvu (nekretnine, pokretnine, vrijednosne papire,…), ta imovina se u postupku stečaja mora unovčiti. To, naravno, komplicira postupak i dovodi do dodatnih radnji koje ga produžuju. Savjet je da, ako imate imovine u vlasništvu ne pokrećete postupak, osim ako je ta imovina zaista značajno manje vrijednosti od ukupnih obveza.

Također, ako ste u braku, zakon kaže da „ako je otvoren stečaj nad imovinom jednoga bračnoga druga, udio toga bračnog druga u imovini bračnih drugova ulazi u stečajnu masu, ako se na tom udjelu prema zakonu kojim se uređuje ovršni postupak može protiv dužnika provesti ovrha“. Drugim riječima, ako je neka imovina na supruzi/suprugu, a dio je bračne stečevine, moglo bi se dogoditi da se mora unovčiti u stečajnom postupku. Budite oprezni.

 

Postupak stečaja potrošača

Pričamo o osobnom stečaju, jednostavni stečaj ćemo obraditi kasnije. Postupak je sljedeći:

Provjera ispunjavanja formalnih uvjeta za stečaj

Ako ste fizička osoba „izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti“, znači „običan građanin“, morate ispuniti uvjet dospjelih obveza iznad 20.000 kn (pa dajte, znate koliko je to eura) i neprekidne blokade minimalno 90 dana. Međutim, ako ste fizička osoba obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti ili obveznik poreza na dobit,  postoje i dodatni uvjeti:

  • ne smijete imati više od 20 vjerovnika,
  • obveze iz obavljanje djelatnosti ne smiju prelaziti iznos od 100.000 kuna (ako ste npr. Imali obrt i ostali dužni),
  • nemate obveze iz radnih odnosa koji proizlaze iz obavljanja djelatnosti i
  • nije pokrenut predstečajni ili stečajni postupak.

I, važno je napomenuti, ako ste prošli kroz postupak jednostavnog stečaja potrošača, ne možete pokrenuti osobni stečaj potrošača 3 (tri) godine.

Popunjavanje obvezne dokumentacije

Obvezna dokumentacija su dva obrasca, Popis imovine i obveza i Plan ispunjenja obveza. Osim toga, predajete i zahtjev za pokretanje postupka u dva primjerka, piše se u slobodnom stilu, nema obrasca. Po našem iskustvu, sud zna tražiti i Očevidnik FINA, nije dio obvezne dokumentacije, ali pripremite ga za svaki slučaj.

Predaja dokumentacije na sud

Dokumentacija se predaje na nadležni općinski sud, tamo gdje potrošač ima prebivalište, npr. u Zagrebu je to Općinski građanski sud u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 84.

Pokretanje postupka

Sud zaprima dokumentaciju, provjerava podatke, saziva pripremno ročište na koje zove i vjerovnike i nakon toga odlučuje o pokretanju postupka. Na pripremnom ročištu je zamišljeno da se raspravlja o planu ispunjenja obveza, u praksi je to nepotrebno jer potrošači u pravilu traže 100%-tni otpis obveza. Ako sud otvori stečaj, imenuje povjerenika i počinje rok kušnje.

Rok kušnje (razdoblje provjere ponašanja)

Povjerenik kojeg je sud imenovao otvara račun stečajne mase i počinje rok kušnje. Povjerenik vam ne viri u novčanik niti upravlja vašim financijama, on izvještava sud o tijeku postupka, a vi bi mu trebali javiti neke bitne promjene ako su se dogodile (promjena posla, visine primanja, nasljedstvo,…). Vama se situacija nije bitno promijenila, i dalje vam je račun blokiran, imate zaštićeni račun i dio primanja koji je izuzet od ovrhe, ali ostatak više ne ide prema vjerovniku prvom u naplatnom redu nego na račun stečajne mase. U Zakonu piše da će „sud odrediti razdoblje provjere ponašanja koje ne može biti kraće od godinu dana ni duže od tri godine“, naše iskustvo iz prakse pokazuje da je to uvijek 3 (tri) godine.

Zatvaranje stečaja

Kada istekne rok kušnje odnosno razdoblje provjere ponašanja, sredstva koja su se prikupila na računu stečajne mase raspodjeljuju se vjerovnicima, a ostatak obveza se trajno otpisuje.

 

Izvansudski postupak

Spomenut ćemo i izvansudski postupak, iako se rijetko ili nikada ne provodi. Izvansudski postupak stečaja potrošača u početku je zamišljen kao obavezan, međutim od 1. siječnja 2019. godine on to više nije. Zašto? U izvansudskom postupku je zamišljeno da se dogovarate s vjerovnicima o iznosu i dinamici podmirenja duga. U praksi se došlo do zaključka da vam za dogovor s vjerovnicima nije potreban stečaj, oni koji se žele dogovoriti se dogovaraju, a u stečaj idu oni koji žele da im se dugovi otpišu u cijelosti.

 

Jednostavni stečaj potrošača

Još malo o jednostavnom stečaju. Dakle, glavnica je ispod 20.000 kn ili u eurima grbavi iznos od 2.654,46 EUR (to znači u praksi da ukupan dug s troškovima, kamatama i naknadama može biti i dvostruko veći) i blokirani ste neprekidno duže od tri godine. Jednostavni stečaj pokreće FINA i upućuje Vam poziv da se u roku od 15 dana očitujete da li ste suglasni ili niste. Broj upućenih očitovanja vidi se u Tablici 1. Ispod.

Tablica 1. Zbirni pregled poslanih Poziva potrošaču na dostavu očitovanja

POZIV POTROŠAČU NA DOSTAVU OČITOVANJA E-OGLASNA PLOČA SUDOVA
Poziv potrošaču na dostavu očitovanja Poziv potrošaču na dostavu adrese
2019. UKUPNO 134.099 43.789 5.212
2020. UKUPNO 25.316 7.271 641
2021. UKUPNO 22.206 8.213 1.041
2022. UKUPNO 28.762 10.667 1.656
2023. (do 17.4.) 14.134 4.954 699

Izvor: FINA – Informacijski sustav stečaj potrošača

 

Najzabavniji dio je da se smatra da ste suglasni ako se niste očitovali tj. ako se oglušite. U tablici 2. u nastavku vidite razliku između broja “Poziva potrošaču na dostavu očitovanja” i stvarno zaprimljenih očitovanja.

Tablica 2. Zbirni pregled zaprimljenih Očitovanja potrošača

BROJ OČITOVANJA SUGLASNOST
Potrošač suglasan Potrošač nije suglasan
2019.
UKUPNO
41.628 12.104 29.524
2020.
UKUPNO
8.784 1.149 7.635
2021.
UKUPNO
5.117 1.309 3.808
2022.
UKUPNO
5.761 1.575 4.186
2023. (do 17.4.) 3.467 875 2.592

Izvor: FINA – Informacijski sustav stečaj potrošača

 

Ali, to je samo statistika. U praksi, što građane najviše muči kod jednostavnog stečaja?

  • Sud će mi uzeti nekretninu.

Neće, nekretnine u vlasništvu nisu predmet jednostavnog stečaja potrošača. To piše svugdje, najčešće uokvireno i boldano, ali nije zgorega ponoviti.

  • Imam imovinu vrjedniju od 10.000 kn?

U popisu imovine koji dostavljate uz očitovanje morate navesti ako imate imovinu vrijednosti veće od 1.327,23 EUR (da, to je protuvrijednost 10.000 kn) koja bi se mogla unovčiti kao stečajna masa. Imovina nije televizor, pećnica ili električni bicikl (nitko ne dolazi doma provjeravati), a nije niti beštek koji ste naslijedili od bake. Imovina je ono što sud može dokazati da posjedujete kroz dostupne podatke ili registre. Dakle ako imate nešto s tablicama (auto, motocikl, traktor,…) što vrijedi više od 1.327,23 EUR (da, to je protuvrijednost 10.000 kn), ali ne zato što vi to ne bi prodali ni za sto puta više ili vam je rekao susjed, nego po tablicama koje koristi porezna uprava, a izrađuje Centar za vozila Hrvatske. Ne, nekretnine se i dalje ne računaju.

  • Što ako se ne očitujem na Poziv?

Logično, smatra se da ste suglasni .

  • I, sad su mi otpisani svi dugovi?

Pa stvarno, niste baš tako naivni… Svi dugovi su vam se otpisali ako sve aktivne ovrhe stanu u ispod 20.000 kn (ili više-ne-znam-koliko-eura). Takvih građana baš nema puno. Vjerojatnije je da imate i neaktivne ovrhe koje su isknjižene tj. prestale su biti aktivne jer su starije od 3 (tri) godine, a u posljednjih 6 (šest) mjeseci nije bilo naplate. A još je vjerojatnije da će vjerovnici primijetiti da ste se odblokirali jer su vam aktivne ovrhe otpisane jednostavnim stečajem, a onda će neaktivne ovrhe postati aktivne. Čini se zamršeno? Naravno da je, zato nam se javite da vam pomognemo.

 

Prava potrošača u stečaju

U samom postupku ima dosta razloga da stvari pođu po zlu, može se naslijediti imovina, „pronaći“ imovina koja nije prijavljena u dokumentaciji, ima nekih specijalnih slučajeva kada se radi o bračnoj stečevini, imovini bračnog druga, obvezama za uzdržavanje djeteta… Zakon je opsežan pa ga je teško iskomentirati u jednom blogu, ali da se kao legitimno rješenje prezaduženosti osobni stečaj nije „ulovio“ dokazuje da je do sada postupak pokrenulo 500-tinjak građana, a do kraja ih je došlo 30-ak. Kod ove druge brojke treba uzeti u obzir da je rok kušnje donedavno bio 5 (pet) godina pa je logično da nemamo veći broj građana koji su okončali postupak.

Samo pokretanje osobnog stečaja nije pretjerano zahtjevno, kao ni postupak, ali važno je proučiti koja su vam prava i na koji ih način zaštititi u postupku. Još je važnije znati koje su vam obveze, predvidjeti moguće promjene tijekom postupka i/ili razdoblja provjere ponašanja i njihov utjecaj na stečajni postupak.

 

Život nakon stečaja potrošača

Još jednom, stečaj potrošača je zadnja stanica u rješavanju financijskih problema, budite sigurni da ste istražili sve ostale opcije prije nego se odlučite na taj korak. Ako ste sigurni da jeste, posavjetujte se o svim pravnim implikacijama, zatražite dodatne informacije ili se obratite nekoj od udruga koje vas mogu besplatno savjetovati (Pravna klinika ili druge opcije za besplatnu pravnu pomoć).