fbpx

Informirajte se detaljnije o našem projektu u suradnji s Hrvatskom udrugom banaka i Finom te saznajte zašto je “Udruga Padobran” osnovana sa ciljem pomaganja građanima Republike Hrvatske.

Padobran je udruga za financijsku inkluziju, što znači da financijski isključene građane vraćamo „u život“, pomažemo im u stavljanju financijske situacije pod kontrolu i upravljanju osobnim financijama.

Informirajte se detaljnije o našem projektu u suradnji s Hrvatskom udrugom banaka i Finom te saznajte zašto je “Udruga Padobran” osnovana sa ciljem pomaganja građanima Republike Hrvatske.

Padobran je udruga za financijsku inkluziju, što znači da financijski isključene građane vraćamo „u život“, pomažemo im u stavljanju financijske situacije pod kontrolu i upravljanju osobnim financijama.

ZAŠTO UDRUGA PADOBRAN?

” Udrugu Padobran odlučili smo osnovati nakon dugogodišnjeg iskustva u radu s građanima u financijskim poteškoćama. Padobran je udruga za financijsku inkluziju, što znači da financijski isključene građane vraćamo „u život“, pomažemo im u stavljanju financijske situacije pod kontrolu i upravljanju osobnim financijama. Naš tim se sastoji od iskusnih financijskih savjetnika koji su predani svom poslu i koji u svakoj individualnoj situaciji nastoje pronaći optimalno rješenje. Ohrabreni stručnim znanjem, sigurno kročimo kroz svijet financija i birokracije kako bismo klijentima pružili priliku za izlazak iz financijskih poteškoća. “

DJELATNOSTI UDRUGE

Radi ostvarenja ciljeva, Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:

• organizirati savjetovanja, predavanja, seminare, simpozije i javne tribine radi jačanja društvene svijesti o potrebi financijskog obrazovanja, organizirati stručne skupove i edukacije za građane, poslodavce, jedinice lokalne i područne, (regionalne) uprave i samouprave i ostale ciljne skupine
• sudjelovati u izradi programa i projekata organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i područne, (regionalne) uprave i samouprave, državnih tijela, domaćih i međunarodnih organizacija kojima je cilj bolje razumijevanje financijskih transakcija i poslovanja
• izrađivati programe praćenja i vrednovanja programa i projekata Udruge

• organizirati sve oblike međunarodne suradnje, povezivanja i razmjene s drugim nacionalnim i međunarodnim organizacijama u profitnom i neprofitnom sektoru radi pobuđivanja i promicanja zanimanja za ciljeve Udruge,
• izdavati publikacije iz područja djelatnosti Udruge, održavati priredbe, izložbe i slična događanja iz područja financija, te surađivati sa radijskim i televizijskim kućama i ostalim medijima u cilju širenja ciljeva promicanja ciljeva Udruge,
• ostvarivati stručnu i znanstvenu suradnju s drugim istovrsnim ili stručnim organizacijama u zemlji i inozemstvu,
• informirati javnost o djelovanju Udruge.

• pružati pravnu pomoć i zaštitu potrošača kao korisnika financijskih proizvoda i usluga
• inicirati izmjene i dopune postojećih propisa i davati prijedloge za donošenje novih, posebno u području zaštite potrošača odnosno korisnika financijskih proizvoda i usluga , prisilne naplate, potrošačkog kreditiranja, financijske pismenosti i sl
• aktivnosti na mrežnoj stranici društva i prisutnost na društvenim mrežama
• provoditi primijenjena i znanstvena istraživanja

SAVJETOVANJE O DUGU

Europska komisija putem Agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (Chafea – Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency) raspisala je krajem 2019. godine natječaj za proširenje dostupnosti i povećanje kvalitete usluga savjetovanja o dugu odnosno „debt advicea“ za europska kućanstva. Natječaj proizlazi iz više strateških dokumenata, programa, akcijskih planova i dva velika istraživanja (2008 i 2012-2013) kojima je utvrđeno:

” Da je sučeljavanje s prezaduženošću kućanstava dugoročni zadatak koji korespondira s osnovnim potrebama kućanstava. Rješavanje problema nije bitno samo sa socijalnog aspekta, nego i ekonomskog. Ono će omogućiti osobama koje su trenutno isključene iz ekonomskog života uslijed prezaduženosti da doprinose rastu na europskoj razini. “

” Savjetovanje o dugu („Debt advice“) je pomoć koju pružaju neovisni stručnjaci prezaduženim ili potecijalno prezaduženim kućanstvima s ciljem pronalaska najboljeg mogućeg načina izlaza iz situacije prezaduženosti. Može uključivati pružanje informacija, planiranje i uravnoteživanje budžeta, pomoć u procesu zaključivanja nagodbi s vjerovnicima, pregovore s kreditorima i upravljanje računima. “

Osim toga, zaključak je da individualno (i proaktivno) savjetovanje o dugu predstavlja jedan od najučinkovitijih načina za adresiranje problema prezaduženosti. Savjetovanje je primarno fokusirano na dužnika odnosno mogućnost otplate duga na način koji im omogućava dostojanstven život, ali je i u interesu vjerovnika kojima osigurava da će se dug otplatiti u realnom roku i iznosu.

U_SURADNJI

Projekt suradnje
FINA / PADOBRAN / HUB

Društveno odgovorna kampanja Hrvatske udruge banaka „Znanjem do financijskog oporavka“, upravljanje osobnim financijama u doba pandemije prema sljedećem naputku. CILJNA SKUPINA: Građani koji su blokirani te oni kojima su aktivirane ovrhe nakon ukidanja moratorija na ovrhe. PLAN AKTIVNOSTI: Organizacija online radionica za građane – “Znanjem do financijskog oporavka” te info pultovi u poslovnicama FINA-e.

Usluge koje će se pružiti svim građanima:

I.    Stanje duga u FINI, osnove za pokretanje ovrha i popis vjerovnika

II.    Analiza financijskog stanja, prihoda i obveza

III.    Mogućnosti korištenja mjera za olakšanja otplate kod kreditora

IV.    Mogućnosti sporazuma o otplati duga s vjerovnicima

V.    Mogućnosti restrukturiranja i jednokratne otplate dugova uz diskont

VI.    Zaključak koji uključuje praktične informacije iz upravljanja financijama ovisno o individualnim mogućnostima pojedinog dužnika

Učlanite se u udrugu i iskoristite sve pogodnosti

Klikom na „pošalji“ potvrđujem da prihvaćam članstvo u „Padobran“ Udruga za financijsku inkluziju, kao i odredbe važećeg Statuta objavljenog na mrežnim stranicama Udruge.

Učlanite se u udrugu i iskoristite sve pogodnosti

Klikom na „pošalji“ potvrđujem da prihvaćam članstvo u „Padobran“ Udruga za financijsku inkluziju, kao i odredbe važećeg Statuta objavljenog na mrežnim stranicama Udruge.