fbpx

FINANCIJSKA
PISMENOST

Financijska pismenost i financijsko obrazovanje pojedinaca su pojmovi pod kojima se podrazumijeva sustavno i koordinirano povećanje znanja i svijesti pojedinaca o dostupnim financijskim proizvodima i uslugama, vođenju i planiranju osobnih ili obiteljskih financija, važnosti štednje te drugim sličnim financijskim pojmovima.

Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2015. do 2020. godine je sustavno pristupao rješavanju toga problema što je podrazumijevalo identifikaciju potencijalnih problema i predlaganje njihovih strateških rješenja kako bi u konačnici pojedinci bili sposobniji prepoznati i prihvatiti bitne, nepristrane, konkretne i lako razumljive informacije o financijskim proizvodima i uslugama.

Cilj Nacionalnoga strateškog okvira financijske pismenosti za razdoblje od 2021. -2026. godine je nadopuna Nacionalnoga strateškog okvira financijske pismenosti potrošača s posebnim naglaskom na djecu i mlade, mlade odrasle, osobe radne dobi, te starije ljude u mirovini te stvaranje podloge za daljnju sustavnu i sveobuhvatnu integraciju financijskog obrazovanja u obrazovne procese temeljene na digitalizaciji uz podizanje svijesti o potrebi podizanja razine digitalne pismenosti, uz daljnje poticanje državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nevladinih organizacija, financijskih institucija i drugih pravnih subjekata, profesionalnih udruga i strukovnih udruženja aktivnih na financijskim područjima, socijalnih partnera te komunikacijskih kanala i mreža na aktivno sudjelovanje u financijskom obrazovanju.

Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti za razdoblje od 2021. – 2026. godine usmjeren je na daljnje poticanje svakog dionika financijskog obrazovanja na zajedničko djelovanje kako bi se svim građanima Republike Hrvatske osigurala prilika ostvarivanja određene koristi od financijskog obrazovanja i podizanja razine digitalne i financijske pismenosti pojedinca.
Treba naglasiti da je pravo svakog stanovnika Republike Hrvatske na pristup točnim i nepristranim informacijama. Temeljem znanja stečenog financijskim i digitalnim obrazovanjem pojedinac će moći prepoznati najprimjerenije financijske proizvode i donositi odgovorne odluke od ključnog značaja za kvalitetu vlastitog života i dobrobiti čitavog društva.

Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2015. do 2020. godine je sustavno pristupao rješavanju toga problema što je podrazumijevalo identifikaciju potencijalnih problema i predlaganje njihovih strateških rješenja kako bi u konačnici pojedinci bili sposobniji prepoznati i prihvatiti bitne, nepristrane, konkretne i lako razumljive informacije o financijskim proizvodima i uslugama.

Cilj Nacionalnoga strateškog okvira financijske pismenosti za razdoblje od 2021. -2026. godine je nadopuna Nacionalnoga strateškog okvira financijske pismenosti potrošača s posebnim naglaskom na djecu i mlade, mlade odrasle, osobe radne dobi, te starije ljude u mirovini te stvaranje podloge za daljnju sustavnu i sveobuhvatnu integraciju financijskog obrazovanja u obrazovne procese temeljene na digitalizaciji uz podizanje svijesti o potrebi podizanja razine digitalne pismenosti, uz daljnje poticanje državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nevladinih organizacija, financijskih institucija i drugih pravnih subjekata, profesionalnih udruga i strukovnih udruženja aktivnih na financijskim područjima, socijalnih partnera te komunikacijskih kanala i mreža na aktivno sudjelovanje u financijskom obrazovanju.

Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti za razdoblje od 2021. – 2026. godine usmjeren je na daljnje poticanje svakog dionika financijskog obrazovanja na zajedničko djelovanje kako bi se svim građanima Republike Hrvatske osigurala prilika ostvarivanja određene koristi od financijskog obrazovanja i podizanja razine digitalne i financijske pismenosti pojedinca.
Treba naglasiti da je pravo svakog stanovnika Republike Hrvatske na pristup točnim i nepristranim informacijama. Temeljem znanja stečenog financijskim i digitalnim obrazovanjem pojedinac će moći prepoznati najprimjerenije financijske proizvode i donositi odgovorne odluke od ključnog značaja za kvalitetu vlastitog života i dobrobiti čitavog društva.

Učlanite se u udrugu i iskoristite sve pogodnosti

Klikom na „pošalji“ potvrđujem da prihvaćam članstvo u „Padobran“ Udruga za financijsku inkluziju, kao i odredbe važećeg Statuta objavljenog na mrežnim stranicama Udruge.

Učlanite se u udrugu i iskoristite sve pogodnosti

Klikom na „pošalji“ potvrđujem da prihvaćam članstvo u „Padobran“ Udruga za financijsku inkluziju, kao i odredbe važećeg Statuta objavljenog na mrežnim stranicama Udruge.